σειρες | series

ενθυμήματα*

ενθύμημα το [enθímima]:1α.αντικείμενο που διατηρεί ή επαναφέρει κτ. στη μνήμη μας· (πρβ. ενθύμιο). β. (σπανιότ.) ό,τι (γεγονός ή συμβάν) θυμάται κάποιος· ενθύμηση, ανάμνηση. 2. (λογ.) ατελής συλλογισμός του οποίου η μια πρόταση παραλείπεται, γιατί εύκολα εννοείται.

Σιλβάνο Αριέτι | Ο Παρνάς: μία σκηνή από το Ολοκαύτωμα
Γκλεν Έμερι | Διψαλέοι Σκύλοι