για τις εκδόσεις

Οι εκδόσεις periplaneta δημιουργήθηκαν το 2021 με σκοπό την έκδοση έργων στα όρια μεταξύ επιστήμης, δοκιμίου και λογοτεχνιάς. Επιλέγοντας ιστορικά μυθιστορήματα, απομνημονεύτα, πολεμικές, αλλά και κριτικές διεπιστημονικές, φιλοσοφικές και κοινωνικοπολιτικές μελετές, οι εκδόσεις φιλοδοξούν να ανασύρουν παλιά ερωτήματα και να ανιχνεύσουν τα νέα του 21ου αιώνα. Παράλληλα, η επιθυμία μας είναι να μοιραστούμε με το αναγνωστικό κοινό πειράματα γραφής και εικόνας – εργαλεία διανοητικής και συναισθηματικής επιβίωσης στον περίπλοκο κόσμο του σήμερα.

periplaneta was founded in 2021 with the aim of publishing works on the borderline between critical essay and literature. With a selection of historical novels, memoirs, polemics and interdisciplinary critical studies, the publications aim to recover old questions, trace new questions of the 21st century and share with the public experiments of writing — tools for intellectual and emotional survival in today’s complex world.